fot/umtrzebiatów

W dniu 26 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański podpisał umowę o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr.2 w Trzebiatowie.

Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Firmą Budowlano – Usługową „ANDBUD” Andrzej Chodorowski z siedzibą w Trzebiatowie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe”, za kwotę 6 289 630,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy – 29.11.2019 r.

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj