KONTAKT

Mrzeżyno24

E-mail: kontakt@mrzezyno24.eu

REDAKTOR NACZELNY
Mateusz Fido

WYDAWCA
Mateusz Fido

 

WPIS DO REJESTRU DZIENNIKÓW I CZASOPISM

Tytuł: Mrzeżyno24

Nr Rejestru: 1092

Sygn. akt I Ns Rej. „Pr” 3/19