KONTAKT

Mrzeżyno24

E-mail: kontakt@mrzezyno24.eu

REDAKTOR NACZELNY
Mateusz Fido

WYDAWCA
Mateusz Fido

WPIS DO REJESTRU DZIENNIKÓW I CZASOPISM

Tytuł: Mrzeżyno24

Nr Rejestru: 1092

Sygn. akt I Ns Rej. „Pr” 3/19

Redakcja Mrzeżyno24 zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że zostanie opublikowany.

Autor zdjęć, tekstu lub nagrania, przekazując swój utwór do publikacji przenosi na wydawcę prawa autorskie do publikacji oraz jego rozpowszechniania w internecie.