Nawołując do ostatnich wydarzeń w naszym powiecie czyli ciągłym wypalaniom traw chcemy przedstawić Wam skutki i kary takiej bezmyślności nie przebierając w słowach. Zapraszamy do lektury.

Nasz artykuł z 05.04.2019 r.
Kilka minut po godzinie 12, SKKP w Gryficach otrzymało zawiadomienie o pożarze trzcinowisk w okolicach Mrzeżyna i Robów.
Po przybyciu pierwszych zastępów OSP, zadecydowano o zadysponowaniu prawie wszystkich jednostek z terenu powiatu gryfickiego.
Z ustaleń strażaków, spaliło się blisko 30 hektarów nieużytków, które realnie zagrażały pobliskim zabudowaniom.
Ze względu na silny wiatr i trudny teren strażacy mieli bardzo utrudnioną akcję gaśniczą – przekazuje naszej redakcji zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach mł. bryg Józef Brzeziński.
W Trzebiatowie został powołany sztab kryzysowy, który zapewnił strażakom wyżywienie.
Łącznie w akcji uczestniczyło 14 zastępów OSP i PSP z powiatu gryfickiego w tym 1 wóz GCBA z Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu. Dodatkowo na lotnisku w Makowicach (gm. Płoty) stacjonowały 2 zastępy OSP, które napełniały zbiorniki 2 samolotów gaśniczych typu Dromader użyczonych przez Lasy Państwowe.
Cała akcja gaśnicza została zakończona około godziny 18.

 

– Co do tego wydarzenia w okolicach Mrzeżyna. Kto i jaki miał w tym cel aby podpalić trzcinowisko, które rozwinęło się na tyle poważnie, że zagrażało pobliskim zabudowaniom?

Tego na razie nie wiemy ale wiemy, że Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za wskazanie sprawcy lub sprawców ostatniego podpalenia.

A teraz dalsza część artykułu.

Czym tak naprawdę jest wypalanie traw? 

Według Wikipedii wypalanie traw to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności.

Jakie skutki niesie za sobą wypalanie traw?

Wypalania powodują poważne straty we florze i faunie oraz degradacje ekosystemu przyrodniczego ważnego w nowoczesnej gospodarce rolnej. Podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby materii organicznej, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy (humusu). W trakcie spalania, redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, a związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część soli mineralnych (fosforu i potasu) pozostających w popiele może być roznoszona przez wiatr, a przy opadach deszczu spłukiwana do rzek i zbiorników wodnych. Podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich jak dioksyny czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Dodatkowo do atmosfery dostają się bardzo duże ilości CO2.

„Popularność” pożarów traw.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Infografika/Rozkład miesięczny pożarów traw w 2018 r.

 

stoppozaromtraw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku powstało 48 767 pożarów traw. Spłonęło ponad 18 000 ha traw.

Ekonomiczne skutki pożarów traw.

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosił 52 minuty.
W 2018 roku średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 153 186 litrów wody, co odpowiada pojemności 32,8 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

stoppozaromtraw.pl

 

Kary za wypalanie traw.

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):

• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Fot: AirCamera.com.pl
Fot: AirCamera.com.pl
Fot: AirCamera.com.pl
Fot: OSP Mrzeżyno
Fot: OSP Mrzeżyno
Fot: OSP Mrzeżyno
Fot: OSP Mrzeżyno

Fotografie: AirCamera.com.pl/stoppozaromtraw.pl/OSP Mrzeżyno

Źródła użyte w artykule: stoppozaromtraw.pl/Wikipedia

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj