UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO!

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz
Morskich – Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ostrzega przed wystąpieniem oblodzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
od godz. 00:00 dnia 13.12.2017 r. do godz. 08:00 dnia 13.12.2017 r. Prognozuje się miejscami
spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni
dróg i chodników. Temperatura minimalna miejscami około -1°C, przy gruncie do
3°C.
W związku z powyższym,
zaleca się:
1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki masowego
przekazu.
2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do
ustąpienia zagrożenia.
3. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się
tylko przetartego szlaku lub drogi. Udzielać pomocy osobom niesprawnym ruchowo, starszym
i zniedołężniałym. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.
4. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia.
W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
5. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do
pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkową żywność,
gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło
zastępcze.
6. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojechać do najbliższych siedzib
ludzkich i przerwać podróż.
7. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję
(tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

_

źródło: szczecin.uw.gov.pl

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj