W dniu 17.02.2021 r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 3937 w Mrzeżynie przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W dniu 17.02.2021 r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 3937 w Mrzeżynie przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby w korpusie szeregowych zawodowych. Osoby zainteresowane powinny mieć odbytą czynną służbę wojskową, ukończone gimnazjum oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza). Kwalifikacje będą poprzedzone egzaminem z regulaminu ogólnego SZ RP, regulaminu musztry, historii Polski, wiedzy ogólnej oraz sprawdzianem sprawności fizycznej. Ponadto należy zabrać ze sobą: przybory do pisania, strój sportowy, obuwie sportowe, zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261564228

Źródło: 36 Dr OP w Mrzeżynie

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj