fot/gryfice.pl

W grudniu 2018 r. podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych, a Powiatem Gryfickim będącym organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

Udzielona dotacja ma na celu dofinansowanie zadań bieżących, w związku z udziałem szkoły w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Kwota całkowitej dotacji wynosi 70 875,00 zł z czego 80% tzw. dotacji celowej MON, przeznaczono w 2018r. na zakup „Pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2018r. dla szkoły” oraz „Indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej”. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w 2019r. zgodnie z warunkami umowy po ustaleniach wewnętrznych Beneficjenta, czyli uczniów i nauczycieli biorących udział w Programie oraz organu prowadzącego szkołę – Powiatu Gryfickiego.

 

źródło: gryfice.pl

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj