Fot: KPP Gryfice

Policjanci z Gryfic odwiedzali szkoły i zachęcali młodzież do służby w policji. W trakcie prowadzonych spotkań młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić i jakie są wymagania, aby zostać policjantem. Mundurowi zainteresowanym osobom wręczali ulotki informacyjne oraz informatory.

Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych, dlatego w ubiegłym tygodniu policjanci z Gryfic spotkali się m.in. z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach. Mundurowi przekazywali informacje dotyczące doboru do służby, szczegółowo omawiając poszczególny etapy postępowania kwalifikacyjnego.
W trakcie prowadzonych spotkań poruszano również trudne tematy, wskazując przy tym, że zawód policjanta to szlachetna przygoda, ale także odpowiedzialny zawód.

PRZYPOMINAMY — SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie już podczas szkolenia podstawowego w wysokości 1 950 zł netto miesięcznie a po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do kwoty 3.024 zł zł netto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowo policjantowi przysługuje:

 

 • nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia)
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby,
 • dofinansowania wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m. in. stronę internetową policji.

Dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok. 205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Źródło: KPP Gryfice/Policja

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj