Fot: Gmina Trzebiatów

W dniu 30 września br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Trzebiatów, reprezentowaną przez burmistrza Józefa Domańskiego, a Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowaną przez marszałka Olgierda Geblewicza oraz Artura Łąckiego radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadoptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z działania – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Realizacja projektu ujęta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023 i obejmuje rewaloryzację murów obronnych na odcinku wzdłuż ul. Krętej – od ulicy Głębokiej do ulicy Kościuszki oraz zagospodarowanie terenu w pobliżu murów obronnych z obiektami małej architektury w tym 2 place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownie zewnętrzną, ławki parkowe, stojaki rowerowe i oświetlenie. Całkowity koszt projektu 3 300 000 zł, dofinansowanie w wysokości 65% co stanowi kwotę 2 140 000 zł. Gmina posiada komplet dokumentacji technicznej i pozwolenie na budowę, w IV kwartale tego roku ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Realizacja inwestycji od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r.

źródło: Gmina Trzebiatów

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj