OŚRODEK ZDROWIA MRZEŻYNO

Ośrodek zdrowia w Mrzeżynie

tel. 91 386 65 99