Jest to nowe „stare” logo Państwowej Straży Pożarnej poddane edycji graficznej.

Nowe logo zostało zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego. Nowe logo zostało poddane edycji graficznej, dzięki czemu powstały trzy odpowiednie wersje logo PSP, które są bardziej czytelne.

źródło: remiza.com.pl