Dziś ruszyło głosowanie na najlepszy zdaniem mieszkańców Gminy Trzebiatów projekt obywatelski, złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Trzebiatów 2021. Głosowanie potrwa do 19 listopada 2020 r.

Przedstawiamy projekt złożony przez Stowarzyszenie Nasze Miejsce.

 

Skrócony opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa Muralowego Skweru w celu poprawy estetyki otoczenia, budowa infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla lokalnej społeczności i przybywających do miasta turystów. Teren zostanie odgrodzony ozdobnym murkiem, będą tam nowe nasadzenia krzewów, drzew i kwiatów, postawione zostaną ławki i wielkie głazy, ułożony będzie chodnik z polbruku, będzie posiana trawa.

Opis projektu

Projekt Muralowy Skwer jest uzupełnieniem społecznego zrywu w wyniku, którego powstał pierwszy mural w mieście Trzebiatów. Jest to aranżacja zaniedbanego terenu bezpośrednio przylegającego do ściany budynku, ozdobionej artystycznym muralem. Teren ten jest własnością gminy i znajduje się w Trzebiatowie przy ulicy Mostowej 21 (działka nr 175/4). Jest to teren ogólnodostępny, bardzo widoczny, przy drodze wjazdowej do Trzebiatowa od strony Kołobrzegu. W planie zagospodarowania przestrzennego ten teren przeznaczony jest na obszar zielony, co wpisuje się w planowany projekt i gwarantuje jego trwałość. Wielkość obszaru, który chcemy objąć projektem to 475 m2.
Czas realizacji projektu to około 2 miesiące.
Termin realizacji wiosna 2021.
Roczny koszt utrzymania zagospodarowanego terenu po zakończeniu projektu to ok.3 tyś. złotych rocznie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muralowy Skwer będzie przez wiele lat służył mieszkańcom Trzebiatowa jako najpiękniejszy teren relaksu i odpoczynku. Będzie najatrakcyjniejszym miejscem spotkań relaksacyjnych. Jest to gwarancja trwałości projektu także po jego realizacji.
Efekty:
-poprawa warunków higieniczno-sanitarnych ze względu na zagęszczenie zróżnicowanej szaty roślinnej absorbującej zanieczyszczenia powietrza i pyły,
-zwiększenie retencji wody opadowej i ograniczenie jej parowania,
-poprawa estetyki, jakości i zwiększenie atrakcyjności miejsca,
-maksymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznej ze względu na lokalizację zróżnicowanych funkcji,
-wzbogacenie miasta o różnorodny obszar publicznej (cennej) zieleni urządzonej.

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzysta ponad 10 000 osób. Będą to zarówno mieszkańcy Trzebiatowa, gminy Trzebiatów oraz licznie przybywający do naszej gminy turyści z całej Polski i zagranicy. Odbiorcami będą zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, ale również osoby starsze i niepełnosprawni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 Przygotowanie terenu, położenie obrzeży i chodników z kostki betonowej 18 396,54 zł
2 Wykonanie trawników i klombów, sadzenie drzew i krzewów 2 424,02 zł
3 Budowa ozdobnego murku zabezpieczającego z cegły wraz z fundamentem i materiałem (47m2) 21 797,91 zł
4 Transport i ustawienie głazów, montaż ławek (3 sztuki) 7 339,63 zł
Łącznie: 49 958,10 zł

 

Głosować możecie Państwo tutaj: https://trzebiatow.budzet-obywatelski.org/projekt/9688

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj