Fot: Archiwum Mrzeżyno24

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców Gminy Trzebiatów i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”.

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Bardzo ważne w tym obszarze będą działania aktywizujące rynek pracy. Wśród nich znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Odbędzie się ona w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz poprzez zachęcanie młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej. Aby to było możliwe zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników uruchomione zostaną działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmą swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury a także wspieraniu oddolnych inicjatyw RLGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Termin szkolenia:

21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 10 00

Miejsce: Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 (sala obrad)

21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 13 00

Miejsce: Mrzeżyńskie Centrum Sportu ul. Aleja Tysiąclecia 32 A

 

źródło: arimr.gov.pl/trzebiatow.pl

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj