fot/Powiat Gryficki

27 września 2018 r. o godzinie 11:00 odbędzie się 54 sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie, na której zostaną poruszone takie tematy jak: sprawozdanie z pracy Burmistrza Trzebiatowa oraz przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiatów.

Szczegółowy program sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przedstawienie porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z LIII sesji RM.

2. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.

3. Interpelacje Radnych Rady Miejskiej.

4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:

a/ opinie Komisji Stałych RM,

b/ stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego.

5. Ocena działalności jednostek organizacyjnych i służb odpowiedzialnych za przebieg sezonu turystycznego:

a/ stanowiska Komisji Stałych RM.

6. Odpowiedzi na interpelacje Radnych Rady Miejskiej.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

1/ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego do projektów uchwał:

a/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2018 rok oraz o zmianie uchwały;

b/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2018-2025;

c/ w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów (Gąbin, działka nr 47/2);

d/ w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów( w drodze darowizny)

2/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej do projektów uchwał:

a/ w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiatów;

b/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kołobrzeskiej, ulicy Letniskowej i ulicy Wrocławskiej w Mrzeżynie;

c/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie.

3/ Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzebiatów;

b/ w sprawie skargi na działania Burmistrza Trzebiatowa;

c/ w sprawie skargi na działania Burmistrza Trzebiatowa.

8. Przedstawienie protokołów kontroli przez Komisję Rewizyjną.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Sprawy bieżące, informacje.

11. Zamknięcie obrad.

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj