fot/superportal24.pl

26 września 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się 54 sesja Rady Miejskiej w Gryficach, na której zostaną poruszone takie tematy jak: sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic oraz przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice.

Szczegółowy program sesji:

1. Sprawy regulaminowe
a – otwarcie sesji
b – stwierdzenie prawomocności obrad
c – przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady
d – ustalenie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na
l. 2018-2040.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej
w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym nr 3 m. Gryfice
położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Interpelacje radnych.
11. Wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji Rady.

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj