fot/Powiat Gryficki

Już 31 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji RM.

4. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.

5 Ocena aktualnej sytuacji ZBK „Trzebiatów” sp. z o. o. i wywiązywanie się spółki z umowy z Gminą o zarządzaniu zasobem mieszkaniowym. Przyjęcie strategii dotyczącej rozwiązania problemów w obszarze gospodarki mieszkaniowej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2019 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Trzebiatów.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 3128Z w miejscowości Mirosławice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 3152Z w miejscowości Rogowo.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzebiatów
w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

16. Pytania i wolne wnioski.

17. Sprawy bieżące, informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że sesje są otwarte więc każdy może przyjść.

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz treść swojego komentarza!
Wpisz swoje imię tutaj