35 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA SZPITALA W GRYFICACH NA PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI LECZENIA PACJENTÓW!

W dniu 16-03-2017 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, na którym Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński uzasadniał potrzebę realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”.

Skutkiem tego Komitet przegłosował zasadność tej inwestycji, co daje „zielone światło” – by po złożeniu właściwych dokumentów – SPZZOZ w Gryficach uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (80%), budżetu państwa (10%) i budżetu województwa (5%).

Całkowity koszt inwestycji to 35 mln. zł.

Realizacja projektu ma na celu poprawę warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych, bezpieczeństwa pacjenta oraz ułatwienie dostępu do świadczeń szpitalnych i leczenia pacjentów w zgodzie ze standardami europejskimi.

Źródło: http://www.medicam.pl